Friday, May 24, 2013

Malu itu benteng Imanmu

"Bila cahaya wajah berkurang,
maka berkurang pula rasa malunya
Tidak ada keindahan pada wajah,
Bila cahayanya berkurang
Rasa malumu peliharalah selalu,
Sesungguhnya sesuatu yang menandakan kemuliaan seseorang,
Adalah rasa malunya".

( Puisi, Muhammad Ibnu Abdullah Al-Baghdadi )

No comments:

Post a Comment

suaramu amat ku hargai